Γενικές Πληροφορίες

Προσωπικό

Σκοπός

Συλλογή

Ώρες λειτουργείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Προσωπικό Βιβλιοθήκης Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

  • Βασιλείου Βασιλική ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος     

  • Ακλάση Μαρία         ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP