Γενικές Πληροφορίες

Προσωπικό

Σκοπός

Συλλογή

Ώρες λειτουργείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Ώράριο λειτουργείας της Βιβλιοθήκης

  • Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το κοινό της από:  

  • Δευτέρα – Παρασκευή : 08.00π.μ – 15.00μ.μ.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP