Κάπνισμα

  • Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1/ΓΠ/76017/29-07-2002 Υγειονομική Διάταξη, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

    Δεν πωλούνται πουθενά τσιγάρα και είδη καπνιστού εντός του Νοσοκομείου.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP