Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου «ΕΡΓΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑ »
  • Το Νοσοκομείο μας διεξάγει την Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου «ΕΡΓΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑ », από τις 9-9-2016 έως & τις 12-9-2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (www.4ype.gr),λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης στην της διαδικασίας από την Ιστοσελίδα μας.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP