Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG
  • Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» - Δεύτερη Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG και των αναγκαίων αναλώσιμων, για τη λειτουργία του συστήματος Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας PET-CT (CPV : 33696400-9), για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού έως 1.166.346,48 με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Φορέας Διενέργειας : Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Έναρξη Δεύτερης Φάσης Διαβούλευσης : 19.07.2016 Λήξη Δεύτερης Φάσης Διαβούλευσης: 22.07.2016 Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδιο υπάλληλο, Θεοδωρόπουλο Γρηγόρη, στο τηλέφωνο 2310 898395 & 2310 898194 και στο email: g.theodoropoulos@theagenio.gov.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 12:00 – 13:00. Τον πίνακα των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών μετά τα σχόλια της Πρώτης Φάσης Διαβούλευσης , μπορείτε να τον κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, στο site www.4ype.gr.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP