Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την αποξήλωση υπάρχοντος Πύργου Ψύξεως προμήθειας και εγκατάστασης νέου
  • To Noσοκομείο μας διεξάγει την Πρώτη (Α΄) Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την αποξήλωση υπάρχοντος Πύργου Ψύξεως προμήθειας και εγκατάστασης νέου από τις 15-7-2016 έως τις 24-7-2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (www.4ype.gr), λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας από την Ιστοσελίδα μας.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP