Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια για την προμήθεια Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG και των αναγκαίων αναλωσίμων για τη λειτουργία του συτήματος Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας PET-CT
  • To Noσοκομείο μας διεξάγει την Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG και των αναγκαίων αναλωσίμων για τη λειτουργία του συτήματος Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας PET-CT. από τις 17.5.2016 έως τις 24.5.2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (www.4ype.gr), λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας από την Ιστοσελίδα μας.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP