Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
  • ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2014 & ΕΚΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2014. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP