Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Ανακοίνωση για διαγωνισμό προμήθειας Υφασμάτων
  • To Aντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Υφασμάτων (καμπότ λευκό, καμπότ πράσινο, ποπλίνα λευκή, ποπλίνα διαγωνάλ, ποπλίνα πράσινη και ποπλίνα σιελ ) (CPV: 19200000-8). Σε εφαρμογή της υπΆ αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, παρακαλούνται οι ανάδοχοι – προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ίδιων αναδόχων – προμηθευτών εντός είκοσι (20) ημερών (29/2/2016 -19/3/2016), να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω προμήθεια, σε έντυπη και μαγνητική μορφή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Υφασμάτων (καμπότ λευκό, καμπότ πράσινο, ποπλίνα λευκή, ποπλίνα διαγωνάλ, ποπλίνα πράσινη και ποπλίνα σιελ ) (CPV: 19200000-8) για τις ανάγκες του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ισότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:00-13:00, στο Τμήμα Προμηθειών του ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Αλ. Συμεωνίδη 2, ΤΘ 18183 και ΤΚ 54007, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 898395, 2310 898194. E-mail:k.manouri@theagenio.gov.gr.Αρμόδιος Υπάλληλος : Αικ.Μανούρη Τhe Cancer Hospital of Thessaloniki intends to conduct a tendering procedure for the sypply of fabrics (calico fabric white, calico fabric green, poplin fabric white, poplin diagonal, poplin green, poplin ciel), CPV: 1920000-8). Ιn performance of. No 65/17-7-2015/21-7-2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specification and standards, all Suppliers even integrated Medical Companies, that offer such supplies, are invited within 20 days (26/2/2016-16/3/2016) to send, technical specification for the above supply, printed and cd or dvd or usb forms in order to prepare the final technical specifications. The object of the competition is the supply of fabrics (calico fabric white, calico fabric green, poplin fabric white, poplin diagonal, poplin green, poplin ciel), CPV: 19200000-8) for the Cancer Hospital of Thessaloniki “THEAGENIO” For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promitheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis) Information is provided on all working day from 12:00 to 13:00 by Supply Department Cancer Hospital of Thessaloniki “ΤΗΕΑGENIO” at Al.Simeonidi, No 2, PC 540 07, Thessaloniki, contact number 2310 898395, 2310 898194, Email: k.manouri@theagenio.gov.gr
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP