Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση Ακτινολογικών μηχανημάτων
  • Το Νοσοκομείο μας διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση Ακτινολογικών μηχανημάτων οίκου MERATE του Νοσοκομείου, από τις 9-2-2016 έως τις 29-2-2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (www.4ype.gr),λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης στην της διαδικασίας από την Ιστοσελίδα μας.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP