Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση Διαγωνισμού για την προμήθεια «για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστής ραδιενεργού πηγής κοβαλτίου – 60
  • Το Νοσοκομείο μας διεξάγει την Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «για την προμήθεια και εγκατάσταση κλειστής ραδιενεργού πηγής κοβαλτίου – 60 της μονάδας Τηλεκοβαλτιοθεραπείας Theratron -780E του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου και αποξήλωση – απομάκρυνση της παλιάς», από τις : 21-12-2015 έως τις: 4-1-2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (www.4ype.gr),λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης στην της διαδικασίας από την Ιστοσελίδα μας.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP