Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δεύτερη Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ»
  • Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» - Δεύτερη Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV : 33141126-9), για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού έως 120.000,00 με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή και εκτέλεση ΠΠΥΥ 2014. Φορέας Διενέργειας : Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Έναρξη Δεύτερης Φάσης Διαβούλευσης : 26.11.2015 Λήξη Δεύτερης Φάσης Διαβούλευσης: 1.12.2015 Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδιο υπάλληλο, Αικατερίνη Μανούρη, στο τηλέφωνο 2310 898395 & 2310 898194 και στο email: k.manouri@theagenio.gov.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 12:00 – 13:00. Τον πίνακα των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών μετά τα σχόλια της Πρώτης Φάσης Διαβούλευσης , μπορείτε να τον κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης, στο site www.4ype.gr.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP