Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Επανάληψη Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου Σίτισης Ασθενών
  • Επανάληψη Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου Έργου Σίτισης Ασθενών & Εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου και των Ασθενών του Ξενώνα Πυλαίας (cpv 55320000-9), για τρείς (3) μήνες, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP