Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Ανακοίνωση για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης Διαγωνισμού Σίτισης
  • Ανακοινώνουμε ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου έργου σίτισης ασθενών & εφημερεύοντος προσωπικού Νοσοκομείου & ασθενών Ξενώνα Πυλαίας
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP