Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Ανακοίνωση για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής Διαγωνισμών
  • Ανακοινώνουμε ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ στο αμφιθέατρο του Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, θα διεξαχθεί κλήρωση για τις Επιτροπές που αναφέρονται στο σχετικό συνημμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP