Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Ανακοίνωση παράτασης υποβολή προσφορών για τον διαγωνισμό "προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού"
  • Σε συνέχεια του σχετικού με το θέμα εγγράφου του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το οποίο, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή προσφορών, των διαγωνιστικών διαδικασιών με ημερομηνία λήξης την 2η Μαΐου 2017. Το Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, προχωράει στην παράταση του χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών, της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού ( αρ. διακ. 08/2017 ΕΣΗΔΗΣ: 39216) ως ακολούθως: Έναρξη παράτασης υποβολής προσφορών : Παρασκευή 5-5-2017 08:00 π.μ Λήξη παράτασης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 6-5-2017 23:00 μ.μ. Λήξη υποβολής έντυπων δικαιολογητικών 9-5-2017 15:00 μμ Ημερομηνία αποσφράγισης 10-5-2017 10:00πμ
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP