Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Χαρτί υγείας λευκό ±100gr"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Χαρτί υγείας λευκό ±100gr. Τεμ. 8.000 Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 27-4-2017, η οποία να συνοδεύεται απαραίτητα με τις τιμές του παρατηρητηρίου Τιμών. Τα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο με την παραγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στη Διαχείριση, κο Πανίδη Ιωάννη, στο τηλ.2310 – 898884, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP