Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Ηλεκτρόδια ενηλίκων με κολλητική γέλη"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια : Ηλεκτρόδια ενηλίκων με κολλητική γέλη, μη ακτινοσκιερά μεγάλης αγωγιμότητας και μακράς παραμονής. Τεμάχια 6.000 Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε δείγματα καθώς και γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 21-4-2017, η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα με την παραγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Στεφανίδη Ιωάννη στο τηλ. 2310 – 898885, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP