Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για " Βελόνα βιοψίας FNA για ενδοσκοπικό υπέρηχο Νο 22GA"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Βελόνα βιοψίας FNA για ενδοσκοπικό υπέρηχο Νο 22GA. Τεμ. 20 (Οι βελόνες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου- κοβαλτίου για μεγαλύτερη ηχογένεια και δυνατότητα περισσότερων περασμάτων κατά την λήψη) Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 21-4-2017, η οποία να συνοδεύεται απαραίτητα με τις τιμές του παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αβραάμ ¨Ολγα στο τηλ. 2310 – 898414, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP