Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "1. Μόνιμοι καθετήρες φλεβικής προσπέλασης (port-a-cath)8 fr και 9 fr"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: 1. Μόνιμοι καθετήρες φλεβικής προσπέλασης (port-a-cath)8 fr με δεξαμενή που να διαθέτει ειδική τεχνολογία κυκλικής ροής για μείωση κινδύνου απόφραξης καθώς και στρογγυλοποιημένα τοιχώματα χωρίς γωνίες. Επίσης να είναι κατάλληλο για δυναμική έγχυση με χρήση εγχυτή Τεμ.15 2. Μόνιμοι καθετήρες φλεβικής προσπέλασης (port-a-cath) τουλάχιστον 9 fr με δεξαμενή που να διαθέτει ειδική τεχνολογία κυκλικής ροής για μείωση κινδύνου απόφραξης καθώς και στρογγυλοποιημένα τοιχώματα χωρίς γωνίες. Επίσης να είναι κατάλληλο για δυναμική έγχυση με χρήση εγχυτή Τεμ.15. Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 19-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 – 898210, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP