Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Oυρητηρικοί καθετήρες τύπου pig-tail διπλής θηλιάς, Nο 6 και No 7, μήκους 70cm"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: 1. Oυρητηρικοί καθετήρες τύπου pig-tail διπλής θηλιάς, Nο 6, μήκους 70cm. Τεμ.15 2. Oυρητηρικοί καθετήρες τύπου pig-tail διπλής θηλιάς, Nο7, μήκους 70cm. Τεμ.15. Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 19-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στον Δ/ντή Ουρολογικής Κλινικής στο τηλ. 2310 – 898512, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP