Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "κάψουλες Ιωδίων 2"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: 1. καψ I-131 3mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 2. καψ I-131 84mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.6 3. καψ I-131 92mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 4. καψ I-131 65mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 5. καψ I-131 3mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 6. καψ I-131 4mci (βαθμονόμηση Πέμπτη). Τεμ.1 7. καψ I-131 108mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 8. καψ I-131 126mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 9. καψ I-131 150mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 Απαραίτητη η άδεια ΕΟΦ Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 19-4-2017, η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στην Διευθύντρια του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο τηλ. 2310 898180, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP