Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "κάψουλες Ιωδίων"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: 1. κάψουλα I-131 84mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 2. καψουλα I-131 92mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 3. κάψουλα I-131 65mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.2 4. κάψουλα I-131 3mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.3 5. κάψουλα I-131 4mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.3 6. κάψουλα I-131 108mci (βαθμονόμηση Πέμπτη). Τεμ.2 7. κάψουλα I-131 8mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 8. κάψουλα I-131 12mci (βαθμονόμηση Τετάρτη). Τεμ.1 Απαραίτητη η άδεια ΕΟΦ Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 19-4-2017, η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στην Διευθύντρια του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής στο τηλ. 2310 898180, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP