Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Εύκαμπτος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm με μήκος στυλεού 34cm"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: 1. Εύκαμπτος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm με μήκος στυλεού 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου. Να δέχεται κασέτες με τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής με κλίπς από κράμα τιτανίου για 6 διαφορετικούς τύπους ιστών (από 0,75mm έως 2,3mm). Να διαθέτει μηχανισμό άρθρωσης στυλεού για γωνίωση εργαλείου μέχρι και 45 μοίρες .Tεμ. 15 2. Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες χωρίς κοπτική λάμα 60mm για παχείς ιστούς , για τους εύκαμπτους επαναφορτιζόμενους κοπτοράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm, με μήκος στυλεοί 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου.Tεμ. 48 3. Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες χωρίς κοπτική λάμα 60mm για αγγειακούς ιστούς , για τους εύκαμπτους επαναφορτιζόμενους κοπτοράπτες, μεγέθους 60mm διαμέτρου 12mm, με μήκος στυλεοί 34cm, με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου.Tεμ. 12 Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 19-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλούμε να μας σταλούν δείγματα για αξιολόγηση( σε περίπτωση που δεν έχετε αποστείλει κατά το παρελθόν). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Χειρ/ου στο τηλ. 2310 – 898210, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP