Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Εργαλείο διατομής - αναστόμωσης 55mm"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Α1-30 1. Εργαλείο διατομής - αναστόμωσης 55mm, για κανονικούς ιστούς με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου. Να δέχεται στο ίδιο εργαλείο κασέτες διαφορετικού πάχους ιστών.Tεμ.10 Α1-29 2. Ανταλλακτικές κασέτες για κανονικούς ιστούς και για κοπτοράπτη διατομής – αναστόμωσης 55mm για κανονικούς ιστούς με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου. Τεμ. 30 Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, εως 19-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλούμε να μας σταλούν δείγματα για αξιολόγηση( σε περίπτωση που δεν έχετε αποστείλει κατά το παρελθόν). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Χειρ/ου στο τηλ. 2310 – 898210, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP