Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Αντιδραστήριο για την δοκιμασία οξειδάσης "
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Αντιδραστήριο για την δοκιμασία οξειδάσης (tetramethyl – phenylenodiamine). Συσκ.2 των 50 τεμ. Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, εως 19-4-2017, η οποία να συνοδεύεται απαραίτητα με τις τιμές του παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κα Καζήλα Πολύζω στο τηλ. 2310 – 898254, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP