Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Υαλουρονικό νάτριο"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Υαλουρονικό νάτριο, το οποίο χρησιμοποιείται σε flacon (ενδοκυστικές εγχύσεις) για διάμεση κυστίτιδα, ακτινική κυστίτιδα, χημική κυστίτιδα, υποτροπιάζουσα μικροβιακή κυστίτιδα. Το σχήμα της αγωγής είναι μια ενδοκυστική έγχυση την εβδομάδα για έξι συνεχόμενες εβδομάδες. Ζητούμε την προμήθεια για πέντε (5) περιστατικά. Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax:2310 845514, έως 21-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στην Ουρολογικής Κλινικής στο τηλ. 2310 – 898512, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP