Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Διπολικό εργαλείο"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Διπολικό εργαλείο πιστοποιημένης ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης ή διατομής αγγείων διαμέτρου έως 7mm σχήματος ψαλιδιού με ηχητικό & οπτικό σήμα επιβεβαίωση ή μη της συγκόλλησης του αγγείου & αυτό κύκλο σύντηξης. Το εργαλείο να παρέχει τη χαμηλότερη δυνατή θερμική διασπορά να έχει συνολικό μήκος έως 20cm και κυρτές σιαγόνες για χρήση σε επέμβαση μικροχειρουργικής. Συμβατή με τις υπάρχουσες πηγές του Νοσοκομείου. Τεμ. 10 Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax: 2310 845514, έως την 7η-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Μαζί με την οικονομική προσφορά, παρακαλούμε να μας σταλούν δείγματα για αξιολόγηση ( σε περίπτωση που δεν έχετε αποστείλει κατά το παρελθόν). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Χειρ/ο στο τηλ. 2310 – 898210, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP