Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για "Ενδοσκοπικό εργαλείο & Ανταλλακτικές κασσέτες"
  • Σας γνωρίζουμε ότι το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια: Α1-σελ 21 Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατομής ή αναστόμωσης το οποίο μπορεί να δεχθεί ευθείες & αρθρούμενες κεφαλές, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επανοφόρτιση. Τεμ. 30 Α1-σελ 22 Ανταλλακτικές κασσέτες για το προαναφερθέν εργαλείο ( Α1-σελ 21) -Για κανονικό & λεπτό ιστό 60 mm τεμ. 20 -Για παχύ ιστό 60mm τεμ 20 -Για αγγεία 60mm τεμ 20 Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική προσφορά στο fax: 2310 845514, έως την 7η-4-2017 η οποία να συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Μαζί με την οικονομική προσφορά, παρακαλούμε να μας σταλούν δείγματα για αξιολόγηση ( σε περίπτωση που δεν έχετε αποστείλει κατά το παρελθόν). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο Χειρ/ο στο τηλ. 2310 – 898210, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP