Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια « Συστήματος κλειστού κυκλώματος Τηλέορασης»
  • To Νοσοκομείο μας διεξάγει την πρώτη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια « Συστήματος κλειστού κυκλώματος Τηλέορασης», από τις 16-12-2016 εως τις 26-12-2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας από την ιστοσελίδα μας
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP