Τελευταία Νέα

Τελευταίες Προκηρύξεις

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Τελευταίες Αποφάσεις

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Νέα - Προκηρύξεις

  • Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ειδικών ασκών συλλογής για εμπλουτισμό με αλλοτροπικής μορφής οξυγόνου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού
  • To Noσοκομείο μας διεξάγει την Πρώτη (Α΄) Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ειδικών ασκών συλλογής για εμπλουτισμό με αλλοτροπικής μορφής οξυγόνου με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού από τις 25.10.2016 έως τις 31.10.2016 στην Ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης (www.4ype.gr), λόγω αδυναμίας τεχνικής υποστήριξης της διαδικασίας από την Ιστοσελίδα μας.
  • Κατεβάστε το σχετικό αρχείo . . .

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP