Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

  • Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία» εντάχθηκε και υλοποιήθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα χειρουργεία και στην κεντρική αποστείρωση στο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ συνολικού προϋπολογισμού 417.235,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Αναλυτικότερα στο νοσοκομείο εγκαταστάθηκαν δύο κλίβανοι ατμού, πέντε προβολείς χειρουργείων και τέσσερα αναισθησιολογικά μηχανήματα.

    Οι κλίβανοι ατμού χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση ιματισμού και χειρουργικών εργαλείων με την χρήση ατμού. Οι σύγχρονοι κλίβανοι ατμού διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους, ενώ πολύ εύκολα μπορούν να ρυθμιστούν οι παράμετροι της αποστείρωσης. Η παροχή του ατμού γίνεται από κατάλληλη ατμογεννήτρια με αποτέλεσμα την σημαντική εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

    Οι χειρουργικοί προβολείς νέας τεχνολογίας χρησιμοποιούν μονοχρωματικές διόδους εκπομπής ακτινοβολίας (LED) κατάλληλες για όλες τις χειρουργικές εφαρμογές. Η διάρκεια ζωής των LED είναι περίπου 50 φορές μεγαλύτερη από αυτήν των λυχνιών αλογόνου, ενώ εκπέμπουν ελάχιστη θερμότητα. Στο Νοσοκομείο μας πραγματοποιούνται περίπου 3.300 χειρουργικές πράξεις κάθε έτος σε πέντε χειρουργικές αίθουσες (περίπου 660 σε κάθε αίθουσα).

     Τα νέα αναισθησιολογικά συγκροτήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενα από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλα για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς καμία αλλαγή των συστημάτων του. Έκαστο αναισθησιολογικό μηχάνημα θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης και ρύθμισης φρέσκων αερίων ικανό να καλύψει όλες της απαιτήσεις αναισθησίας και ενημερώνει τον χειριστή με αναλογικά και ηλεκτρονικά ροόμετρα για τα ποσοστά των χορηγούμενων αερίων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει εξασφαλίζουν την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας τόσο από πλευράς χειρισμού όσο και από κάθε δυσλειτουργία του μηχανήματος πραγματοποιώντας αυτοελέγχους καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του. Θα διαθέτει ασφαλιστικά συστήματα και συναγερμούς για την αποφυγή κάθε δυσλειτουργίας ή λάθους χειρισμού. Μέσα από το σύστημα παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων ο χειριστής του μηχανήματος παρακολουθεί την κατάσταση του ασθενή και μπορεί να προβεί σε κατάλληλους χειρισμούς για την διόρθωση των παραμέτρων αναισθησίας. Το σύστημα αποτελείται από μόνιτορ και κατάλληλες μονάδες μέτρησης διαφόρων παραμέτρων οι οποίες ελέγχονται από μικροεπεξεργαστές για την σωστή λειτουργία τους. Θα διαθέτουν ασφαλιστικά συστήματα για διαρροή τόσο κατά την διαδικασία πλήρωσης όσο και κατά την λειτουργία του μηχανήματος.

  

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP