Διαδικασία Εισαγωγής

  • Κατόπιν συνεννόησης με το συγκεκριμένο Τμήμα/Κλινική του νοσοκομείου γίνονται μόνο προγραμματισμένες - τακτικές εισαγωγές. Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία.

  • Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

    Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που υπάγονται.

  • Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευόμενων Ασθενών το συντομότερο δυνατό από τους οικείους του ασθενή.

  • Ο ασθενής κατά την εισαγωγή του παραλαμβάνει Βιβλιάριο Εργαστηριακών Εξετάσεων και Συνταγολόγιο Φαρμάκων στα οποία καταγράφονται οι εντολές των εργαστηριακών εξετάσεων και η φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio General Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP