Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την « προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων α) του EGFR και B-RAF γονιδίων με συνοδό εξοπλισμό και β) RAS ( K-ras/N ras) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής»| Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την « προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης Θώρακα»| Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την « προμήθεια ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για τους θαλάμους Ιωδιοθεραπείας »|

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Εφημερίες Νοσοκομείων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Στo ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχει πρόσφατα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο PET/CT σύστημα και έχουν διαμορφωθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του. Από τα μέσα Μαρτίου του 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του PET/CT του Νοσοκομείου μας ...περισσότερα

  • Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», του πρώτου από τους δύο νέους γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας τεχνολογίας ΙΜRT-IGRT, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που συμπεριλαμβάνει 10 νέους γραμμικούς επιταχυντές στα δημόσια ογκολογικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας ...περισσότερα

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP