Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας »| Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την « Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ»| Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων για Βιοχημικούς Αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό»|

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Λίστα Χειρουργείων 23/6/2017

Εφημερίες Νοσοκομείων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Στo ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχει πρόσφατα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο PET/CT σύστημα και έχουν διαμορφωθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του. Από τα μέσα Μαρτίου του 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του PET/CT του Νοσοκομείου μας ...περισσότερα

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP