Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κ-free & λ- free στον ορό και στα ούρα ( human kappa & lambda Free kit for BN II ) »| Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την « προμήθεια ειδικών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή , με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού , για το ιατρείο πόνου της Μ.Ε.Θ »| Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού »|

Εφημερίες Νοσοκομείου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Επισκεπτήριο

Λίστα Χειρουργείων 18/8/2017

Εφημερίες Νοσοκομείων

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Στo ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχει πρόσφατα εγκατασταθεί ένα σύγχρονο PET/CT σύστημα και έχουν διαμορφωθεί όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του. Από τα μέσα Μαρτίου του 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του PET/CT του Νοσοκομείου μας ...περισσότερα

Φωτογραφίες Θεαγενείου

Copyright 2012 - Theageneio Hospital of Thessaloniki - Designed and Developed by PbP